FRAU BAKKER – ANBI

ANBI gegevens

Stichting FRAU BAKKER

RSIN / fiscaalnummer 856950221

KVK    67364446

 

Watergeusstraat 123

3025 HN Rotterdam

+31 6 4628 1833

www.fraubakker.nl

frau.bakker@gmail.com

 

FRAU BAKKER onderschrijft de Covernance Code Cultuur

 

De doelstelling van de Stichting zoals opgenomen in de statuten is:

*het (doen) ontwikkelen, promoten, uitvoeren en exploiteren van muziektheaterproducties,

het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving

en al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur:

De heer A. van der Krogt – voorzitter

Mevrouw A. Roth – secretaris

De heer H. Blik – penningmeester

 

De zittingstermijn van het eerste bestuur is minimaal vier jaar. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

 

Beloningsbeleid:

Bij het beloningsbeleid wordt voor medewerkers en freelancers van Stichting FRAU BAKKER de CAO Theater en Dans aangehouden.