BINDER

Wist je dat je kunt investeren in FRAU BAKKER?

De BINDER is een papier van waarde van FRAU BAKKER en drukt een schenking uit waarin de gift wordt terugbetaald in cultureel prikkelend erfgoed.

De voorstellingen van FRAU BAKKER zijn speels, persoonlijk en geëngageerd. Ze hebben hun bestaansrecht in het hier en nu. De BINDER heeft dus een waarde van nu of nooit.

Met een BINDER behoort u tot de tantes en ooms in het huis van FRAU BAKKER. In dat huis zijn gastvrijheid, verwantschap en nieuwsgierigheid vanzelfsprekend.

Voor hen die cultuur een warm hart toe dragen en vermogend genoeg zijn om duurzaam te investeren…

 

 de BINDER uitgelegd

Stichting FRAU BAKKER is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als culturele ANBI Stichting is FRAU BAKKER vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Iedere particuliere schenking of erfrechtelijke verkrijging komt dus volledig ten goede aan de doelstellingen van FRAU BAKKER

Deze ANBI verklaring maakt het mogelijk dat uw gift aan FRAU BAKKER aftrekbaar is van uw inkomen met een multiplier van 125%.

Met één binder van € 2.500,- bent u in feite gedurende 5 jaar slechts tussen € 175,- en € 245,- per jaar kwijt. (afhankelijk van uw belastingschijf). Voor FRAU BAKKER maakt dit juist hét grote verschil. U kunt vanzelfsprekend meerdere BINDERS nemen.

De fiscale voordelen uitgelegd:

 

Bedrag per BINDER                € 2.500,-

Looptijd van de schenking       5 jaar

Aflossing per jaar                     € 500,-

Dit bedrag wordt geschonken aan stichting FRAU BAKKER door middel van een periodieke gift. Deze € 500,- is jaarlijks aftrekbaar en levert u door de nieuwe Geefwet een aftrekpost op van € 625,- (box 1). U mag het geschonken bedrag aan een culturele instelling immers met 1,25 vermenigvuldigen.

 

De teruggaaf via de aangifte inkomstenbelasting :

52% x € 625,- = € 325,- óf 40,8% x € 625,- = €255,-

Jaarlijkse nettolast = € 500,-  minus € 325,- (óf € 255,-) = € 175,- (€ 245,-)

 

FRAU BAKKER heeft door uw BINDER direct € 2.500,- aan liquiditeiten beschikbaar om haar verhalen vorm te geven en te vertellen.

Dankzij de nieuwe regels van de belastingdienst is een notariële akte niet meer verplicht.