Stichting FRAU BAKKER is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als culturele ANBI Stichting is FRAU BAKKER vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Iedere particuliere schenking of erfrechtelijke verkrijging komt dus volledig ten goede aan de doelstellingen van FRAU BAKKER.